نشانی بهشت - درسنامه فاطمی

نشانی بهشت - درسنامه فاطمی


81 دقیقه

4 جلسه
شعار درس

بیایید فاطمه زهرا (س) را فقط 

بین در و دیوار متوقف نکنیم!

اهداف درس
  • آشنایی با سبک زندگی فاطمی
  • شناخت ملاک انتخاب های حضرت زهرا
  • آشنایی با وضعیت زنان در جامعه امروز
  • شناخت نحوه پیوند زن امروز با حضرت زهرا
درباره درس

چرا ما باید به حضرت فاطمه(س) ببالیم؟ چون به تصریح آیات و روایات، بعد از پیامبر(ص)، ایشان و خانواده اش برترین موجودات خلقت هستند. اما بالیدن به این بانوی بزرگوار، دردی را از شیعیان و مسلمانان، دوا نمی کند. دوستدار فاطمه(س)، آگاهانه و متفکرانه او را دوست دارد. او زندگی فاطمه (س) را به ماجرای شهادتش ختم نمی کند. فاطمه (س) را انتخاب هایش، فاطمه کرد؛ انتخاب هایی که ملاک آن ها، قران و امامت است. دوستدار حضرت، از انتخاب های آگاهانه و از روی مبانی او، الگو می گیرد. او سبک زندگی حضرت را در زندگی فقیرانه و متواضعانه داشتن خلاصه نمی کند. تماشاگر دقیق فیلم کوتاه زندگی حضرت، سبک زندگی فاطمی را در انتخابها و ملاک های ایشان در ازدواج، فرزندداری و احترام به پدر و سایر مسائل جستجو می کند. سبک زندگی فاطمی، آن اصول و مبانی فرازمانی و فرامکانی است که در زندگی حضرت جریان داشته است. فاطمه (س) صادق و وفادار است، فاطمه (س) برای یکبار نیز شده، علی را عصبانی نکرد، فاطمه، مدیریت علی (ع) را در خانه می پذیرد و از او اطاعت می کند. در بحران هویت انسان و زنان در عصر مدرن، فاطمه(س) یک چراغ راهنماست. او بهترین الگوی کاربردی برای احیای مقام و شأن و هویت زنان است. سبک زندگی فاطمی نشان می دهد، زن باید اول زن باشد. بعد همسرخوبی و محور آرامش در خانه باشد و در نهایت، مادر و مربی کودک خود باشد. زمانی که او توانست، این سه شأن خود را حفظ کند، با حفظ شروطی همچون حفظ حریم زنانه اش، می تواند به سوی مشاغل اجتماعی برود. فاطمه(س)، معلم و مربی عبادت، تربیت، معرفت و بالاخص سیاست نیز هست. او در برهه ای که حضرت علی(ع)، مأمور به سکوت است، اراده ی خدا و صدای رسای حقیقت و عدالت است و همچون حضرت زینب(س) در عاشورا، حافظ دین، نبوت و امامت است. اگر حضرت زینب(س) در عاشورا این چنین می درخشد، چون فرزند فاطمه است، اگر حسین(ع)، حماسه آفرین می شود، چون فرزند فاطمه است. این خانواده، در فضای آلوده ای که حرف حق به گوش نمی رسد، آگاهانه و مشتاقانه به سمت شهادت می روند تا به جامعه شوک وارد کنند. امام حسین(ع) این شیوه مردن و این شیوه رساندن پیام حق به گوش تاریخ را از مادر آموخته است. فاطمه(س) اگر نبود، عاشورایی نبود. تاریخ اسلام با حضرت فاطمه(س) عجین شده است. فاطمه، صرفا  الگوی زنان نیست، زیرا فاطمه(س) همان علی(ع) است در فرم زنانه، همان علی در شکل یک زن. فاطمه (س)، حرف های بسیاری برای گفتن به ما دارد، اگر گوش شنوایی باشد.

این درس تحت عنوان «نشانی بهشت - درسنامه فاطمی» در 4 جلسه توسط استاد رحیم پور ازغدی ارائه شده است. استاد در این درس، به تبیین ابعاد شخصیت حضرت زهرا (س) بعنوان انسانی کامل می پردازد  و به سبک زندگی فاطمی، یعنی انتخاب ها و ملاک های حضرت در زندگی اش، اشاره می نماید. ایشان در نهایت بر نقش الگو قرار دادن این سبک زندگی توسط زنان برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی امروزین متوجه حوزه خانواده تأکید می کند. استاد این بحث های محوری را ضمن تشریح موضوعاتی از قبیل شاه کلید سبک زندگی فاطمی، فضایل و جایگاه حضرت زهرا، راز صعود و سقوط انسان ها، روش ایجابی و سلبی انتخاب های حضرت زهرا، راه شناخت سیره نبوی، ملاک های انتخاب حضرت زهرا، تغییر پنهان ارزش ها به ضد ارزش ها در جامعه معاصر، سه ضلع بندگی، اسرار تأثیرگذاری حضرت زهرا بر جامعه، سبک فاطمی و علوی دو سبک انسان کامل بودن، حضرت زهرا در روایات، رسالت حضرت زهرا در فتنه، زن امروز و فاطمه زهرا، خطبه فدکیه و تحلیل مردم زمان در خطبه فدکیه به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید