نقش مردم و حاکمیت در تحول جمعیت

نقش مردم و حاکمیت در تحول جمعیت


70 دقیقه

1 جلسه
شعار درس

.

اهداف درس

.

درباره درس

.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید